top of page
kopia republiken.png
Content Marketing  

Konceptvisualisering, Branding, Animering & Content Marketing

Skoluppgift: Skapa content marketing-förslag åt den digitala byrån Republiken. Syftet är att utbilda och inspirera sina potentiella kunder.


Fokus ligger på kundresa, alltså content som anpassas efter vilken fas kunden befinner sig i. 

Upptäckten - En slideshow

En slideshow för att inleda relationen med den nya kunden. Ett sätt att hos mottagaren etablera tanken att det är nödvändigt med god digital marknadsföring. Samt hur denna skapas utan att skriva dom på näsan. Det är en lekfull approach som anspelar på Republiken som både roliga och enkla att jobba med. Kommunikationen är snabb och enkel – budskapet ska vara lätt förmedlat.


Övervägandet - En podcast 

Ett kortare avsnitt/podd i månaden på ca

5 – 7 minuter med syfte att utbilda lyssnaren. Podcast är ett effektivt sätt att nå pendlaren och det är ett medium som inte används (vad jag kan läsa mig till) av Republiken idag. Med detta skapas ett starkare förtroende och förståelse för Republikens kunskaper. Eftersom Olof och Ramtin syns mycket i de andra sociala kanalerna blir de som ”maskotar” som stärker Republikens varumärke ytterligare. Kunden får också ett ansikte/en röst på vem man träffar i mötet med Republiken.


Beslut: Quiz 

Ett quiz, som både kan vara ett kortare återkommande inslag, eller ett enstaka längre quiz. Detta för att ”övertyga” kunden om deras egna kompetensbrist och att Republiken faktiskt kan hjälpa till med denna. Beslutet att anlita Republiken ska vara lätt att ta efter detta.

 

Plus! Vem gillar inte att quiza?

republikenslide.png
bottom of page