top of page
pärm baksida.png
rumpa.png
drömmar.png
z.png

Barnboken om Q

Illustration, Manuskript & Animering, Kampanj. Mitt exjobb.

Idén var att skapa en barnbok som syftar till att främja barns museibesökande, konstintresse och deras egna kreativa skapande. Jag ville med detta utveckla mitt skrivande och mina illustrationskunskaper.

 

Boken handlar om barnet Q som tar sig ut på en resa i att upptäcka färg och form. 

 

Idén med projektet startade med två grundtankar: 

 

1. Min frustration kring det politiska beslutet att statliga museum från och med årskiftet inte längre har gratis inträde för vuxna över 19 år. Om målsman inte har råd kan detta leda till att många barn inte kommer kunna besöka museet eftersom yngre barn inte kan gå dit själva. 

 

2. Att museum och konst ofta kan ha en elitistisk och svåråtkomlig karaktär över sig. Jag tror att detta kan leda till onödiga klyftor mellan människor. De som förstår och de som inte gör det. Jag vill istället utgå ifrån hur konst upplevs utan att förkunskaper och regler krävs. 

 

Genomgående har jag tänkt på att layouten i boken ska vara tillgänglighetsanpassad. Texten är placerad på ett sätt som gör den lättläst och därmed tillgänglig för fler. Jag har valt att använda två olika typsnitt, Tomarik och Abel. Tomarik är mer lekfullt och kan liknas med handskrift. Abel användes i de längre styckena för att läsbarheten skulles vara så stor som möjligt. 

 

Boken följs upp av kampanjen: ’RÖR INTE KONSTEN’. Kampanjen består av både digital och fysisk marknadsföring. I början av kampanjen kommer endast orden ’rör inte konsten’ synas runt på stan med en QR-kod som leder vidare till var boken kan köpas. Under kampanjens gång kommer informationen bli mer utförlig, mer och mer avslöjas. ’Rör inte konsten’ är dubbeltydigt: det mest självklara och bokstavliga handlar om att inte vidröra den fysiska konsten på museum. Kampanjtiteln kan också ses som att konsten ska vara fri för alla att se och uppleva. 

cyklar.png
bottom of page